PENTRU UTILIZAREA APLICATIILOR ON-LINE CEZ ESCO ROMANIA, VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE URMATORII TERMENI SI CONDITII.

ACCESAREA APLICATIILOR ON-LINE REPREZINTA ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE, PRECUM SI ACORDUL DUMNEAVOASTRA IMPLICIT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR SI UTILIZAREA APLICATIILOR. ACOLO UNDE LEGEA IMPUNE EXISTENTA CONSIMTAMANTULUI EXPRES, SPECIFIC SI NEECHIVOC CU PRIVIRE LA COLECTAREA SI PRELUCRAREA ANUMITOR CATEGORII DE DATE PERSONALE, VA VOM SOLICITA ACEST CONSIMTAMANT IN CONDITIILE LEGII.

SERVICIILE PE CARE ACEASTA SECTIUNE LE FURNIZEAZA SUNT REZERVATE PERSOANELOR CU VARSTA DE PESTE 18 ANI. CEZ ESCO ROMANIA ISI REZERVA DREPTUL DE A UTILIZA MIJLOACELE TEHNICE DISPONIBILE PENTRU A VERIFICA VARSTA UTILIZATORILOR.

I. OPERATORI

CEZ ESCO Romania S.A., societate administrate in sistem dualist cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, Etaj 2.

II. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII SITE-ULUI/APLICATIILOR ON-LINE

Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general.Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru CEZ ESCO Romania S.A. si afiliatii sai si sunt proprietatea CEZ ESCO Romania S.A.

CEZ ESCO Romania S.A. detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al  CEZ ESCO Romania S.A.

CEZ ESCO Romania S.A. permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe site-ul Web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii in materialele descarcate/ copiate a tuturor anunturilor privind drepturile de autor si a altor elemente privind proprietatea intelectuala existente in documentele originale – fara alterarea acestora. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale, utilizarea acestor materiale pe un alt website sau in orice mediu computerizat legat in retea.

Materialele publicate pe acest site apartin in exclusivitate CEZ ESCO Romania S.A. si/sau partenerilor sai. Orice utilizare neautorizata a acestora si a marcilor CEZ ESCO Romania S.A. constituie o incalcare a legislatiei drepturilor de autor si marcilor, precum si a altor norme legale in vigoare aplicabile. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site si la obligatia aflata in sarcina dumneavoastra de a distruge imediat toate materialele descarcate sau imprimate.

CEZ ESCO Romania S.A. nu raspunde pentru functionarea continua a serviciilor/aplicatiilor, compatibilitatile dintre aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A. si aplicatiile folosite de utilizatori si nici pentru folosirea aplicatiilor prin mijloace si metode frauduloase/abuzive de catre orice persoana.

CEZ ESCO Romania S.A. nu poate controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor externe ce trec de la reteaua Utilizatorului prin Internet in vederea accesarii si utilizarii seviciilor/aplicatiilor CEZ ESCO Romania S.A. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al CEZ ESCO Romania S.A.

CEZ ESCO Romania S.A. va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a mentine securitatea informatiilor si va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii datelor, insa nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent in siguranta. Astfel, CEZ ESCO Romania recomanda sa verificati in permanenta politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastra, precum si terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel incat acesta sa aiba instalat un software impotriva virusilor de orice tip sau a oricaror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorul declara si garanteaza ca are dreptul legal de accesare a serviciilor/aplicatiilor CEZ ESCO Romania S.A. si/sau a fost autorizat/imputernicit de catre titular pentru toate actiunile pe care le intreprinde in aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A.

Utilizatorul nu poate folosi si/sau permite vreunei terte persoane sa foloseasca serviciile/aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A. pentru scopuri imorale sau ilegale.
Utilizatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la serviciile/aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A., fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate actiunile si erorile sale care conduc la pierderi materiale si/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terti, indiferent daca a actionat cu intentie, din neglijenta sau din imprudenta (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzactiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la serviciile/aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A., 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care serviciile/aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A.sunt restrictionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afecteaza securitatea sistemelor sau retelelor sau care atenteaza la integritatea acestora vor suporta consecintele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

CEZ ESCO Romania S.A. va depune toate diligentele si eforturile pentru ca aplicatiile/serviciile sale sa functioneze la parametri maximi pentru a va transmite toate datele si informatiile actualizate. Totusi, CEZ ESCO Romania S.A. nu garanteaza ca aplicatiile/serviciile si paginile aflate pe site-ul www.cezesco.ro nu contin erori sau ca functioneaza permanent la parametri maximi, astfel ca CEZ ESCO Romania S.A. nu va fi legal responsabila pentru vreo inadvertenta sau informatie eronata prezentata in aplicatiile sale, insa va intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori.

III. TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CEZ ESCO Romania S.A. asigura Utilizatorul care foloseste in mod legal aplicatiile CEZ ESCO Romania S.A. de pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestuia si de respectarea dreptului sau la protectia vietii private, in privinta prelucrarii propriilor date cu caracter personal. Aceasta obligatie nu subzista daca informatiile respective au fost dezvaluite de catre Utilizator catre alte persoane ori in situatia in care aceste informatii au intrat in posesia altor persoane in mod fraudulos, neimplicand culpa CEZ ESCO Romania S.A. sau in cazul in care CEZ ESCO Romania S.A. este obligata sa le dezvaluie prin acte normative in vigoare aplicabile.

Daca refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice sau la imposibilitatea punerii la dispozitie a serviciilor site-ului si aplicatiilor CEZ ESCO Romania S.A. va fi exonerat de orice raspundere pentru prejudiciile suferite de Utilizator in acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza direct de catre CEZ ESCO Romania S.A., precum si prin imputerniciti, conform prevederilor GDPR, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerintelor de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditii stabilite prin proceduri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor personale, de protejare impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, conform legilor aplicabile si GDPR.

Conform GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces– persoanele vizate au dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ ESCO Romania S.A.;
 • Dreptul la rectificare– persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ ESCO Romania S.A., in cazul in care ajung sa fie inexacte, incorecte sau incomplete;
 • Dreptul de a fi uitat– in anumite circumstante, persoanele vizate pot cere ca datele cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ ESCO Romania S.A. sa fie sterse din evidentele CEZ ESCO Romania S.A.;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, persoanele vizate pot cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ ESCO Romania S.A.;
 • Dreptul la portabilitate– in anumite conditii, persoanele vizate au dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ ESCO Romania S.A. catre o alta organizatie;
 • Dreptul de opozitie la prelucrare– persoanele vizate au dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care le apartin, in situatii justificate de circumstantele lor personale; cand prelucrarea cu privire la care se exercita dreptul de opozitie are ca scop activitati de marketing direct, persoana vizata se poate opune oricand si neconditionat la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
 • Dreptul de a va opune prelucrarii care presupune luarea automata a deciziilor (ex. crearea de profiluri)– persoanele vizate au dreptul de a se opune actelor de prelucrare a datelor lor cu caracter personal care implica sau au ca rezultat luarea de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri).
 • Dreptul de a adresa sesizari– pentru orice incalcari ale drepturilor sale cu privire la protectia datelor sale cu caracter personal aflate in posesia CEZ ESCO Romania S.A., persoanele vizate vor putea adresa sesizari si petitii utilizand datele de contact de mai jos si, in caz de raspuns nesatisfacator, catre responsabilul pentru protectia datelor din cadrul Grupului CEZ si/sau autoritatile relevante (ANSPDCP).

IV. DISPOZITII FINALE

CEZ ESCO Romania S.A. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fara a anunta personal fiecare Utilizator si fara a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor in acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la adresa www.cezesco.ro si/sau in aplicatiile on-line CEZ ESCO Romania si vor fi considerate ca fiind acceptate de catre Utilizator daca acestia continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe canalele mentionate.

CEZ ESCO Romania S.A. recomanda sa verificati in permanenta site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor si Conditiilor din prezentul document sau alte documente similare, cu precadere inainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicatiei si sa ne semnalati daca intervin modificari care nu corespund convingerilor dumneavoastra. In caz contrar se considera ca ati acceptat tacit termenii si conditiile de utilizare a site-ului/aplicatiei si/sau de prelucrare a datelor cu caracter personal. In situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

CEZ ESCO Romania nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in prezentul document ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand, dar fara a se limita la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele, a unor terti sau a unor autoritati competente pentru care CEZ ESCO Romania S.A. nu este responsabil.

Acest website (cu exceptia link-urilor catre site-uri externe) este controlat de catre CEZ ESCO Romania S.A.                     

Prin accesarea acestui site, Utilizatorii accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata in concordanta cu legislatia romaneasca si va fi dedusa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia (in alte state), in masura in care conditiile tehnice o permit. CEZ ESCO Romania S.A. nu garanteaza in niciun fel ca prin continutul sau, acest site se supune legislatiei aplicabile in alte tari din afara Romaniei (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuala).

Utilizatorii confirma ca au citit si accepta termenii si conditiile stipulate. Utilizarea serviciului implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.
In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile mentionate, va rugam sa nu folositi acest site.

Cookie-ul reprezinta un fisier de dimensiuni mici (alfanumeric), care este stocat pe computerul, dispozitivul mobil sau orice alt echipament pe care utilizatorul il foloseste pentru a accesa internetul. Acesta nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile stocate pe hard-drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal pentru a fi utilizate.

Website-ul www.cezesco.ro utilizeaza atat cookie-uri proprii, cat si de la terti, pentru a facilita vizitatorilor o experienta superioara de navigare si servicii conforme cu nevoile specifice ale acestora.
Rolul cookie-urilor este acela de a imbunatati permanent experienta de navigare in cadrul website-ului, prin intermediul urmatoarelor aspecte:

 • Posibilitatea personalizarii diverselor setari
 • Obtinerea unor informatii, in baza istoricului, in ceea ce priveste modul in care este utilizat website-ul, facilitand astfel furnizarea unei experiente superioare de utilizare (ex. Retinerea preferintelor unui utilizator si eliminarea nevoii de a seta anumite lucruri la fiecare navigare)
 • Integrarea unor aplicatii multimedia, sau de alt tip, de pe alte website-uri, in cadrul CEZ ESCO Romania SA
 • Analiza vizitatorilor si a traficului de pe site
 • Vizare geografica (engl. geotargeting), oferind posibilitatea de a ajusta continutul in functie de locatia utilizatorului
 • Preluarea informatiilor in urma inregistrarii si determinarea accesului persoanei respective la anumite servicii, in functie de specificul contului sau
 • Permiterea inregistrarii numarului de vizite a unei reclame online si determinarea tipului acesteia


Cookie-urile stocheaza informatiile intr-un fisier text, de mici dimensiuni, care permit website-ului sa recunoasca un browser, iar acesta il va recunoaste pana cand cookie-ul respectiv expira sau este sters.

Cookie-urile sunt importante intrucat sprijina functionarea eficienta a Internetului, permitand utilizatorilor o navigare adaptata preferintelor si intereselor lor. Dezactivarea anumitor cookie-uri poate face ca unele sectiuni sau servicii ale site-ului sa nu poata fi utilizate. Refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai putea vizualiza pe site publicitate online.

Prevederi privind securitatea si confidentialitatea datelor

Serviciile sunt oferite prin intermediul Internetului, retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al CEZ ESCO Romania S.A. Ne asumam, in schimb, masuri adecvate, de ordin tehnic si organizatoric, in vederea garantarii securitatii datelor, insa nu putem asigura faptul ca informatia pe care utilizatorul o primeste sau o foloseste prin intermediul Internetului va fi in permanenta in siguranta. Mergand mai departe, CEZ ESCO Romania S.A. va sugereaza sa verificati politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastra, precum si terminalul folosit, in ceea ce priveste existenta unui software impotriva virusilor de orice gen sau a oricaror atacuri externe de tip hacking sau cracking.

Cookie-urile nu sunt virusi, dar pot fi folosite in scopuri daunatoare, sub forma de spyware.

Browser-ele sunt prevazute cu setari de confidentialitate care ofera diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un website.
Utilizatorul poate refuza sa accepte cookie-urile intr-un mod continuu prin accesarea anumitor setari ale browser-ului folosit, dupa cum urmeaza:

·Internet Explorer

 1. Accesare Internet Explorer →
 2. Click pe butonul „Instrumente” →
 3. Click pe „Optiuni Internet” →
 4. Click pe fila „Confidentialitate”

·Mozilla Firefox

 1. Accesare Mozilla Firefox →
 2. Click pe butonul “Firefox” (meniul Unelte in Windows XP) →
 3. Click „Optiuni” →
 4. Selectare panou “Confidentialitate” →
 5. Selectare optiune “Firefox va folosi setari personalizate pentru istoric →
 6. Bifare casuta “Accepta cookie-uri” pentru activarea acestora si debifare pentru dezactivare

·Google Chrome

 1. Accesare Google Chrome →
 2. Click pe meniul Chrome in bara de instrumente a browser-ului →
 3. Selectare “Setari” →
 4. Selectare “Setari avansate” →
 5. Selectare fila “Confidentialitate” →
 6. Selectare sectiune “Cookies”

·Safari

 1. Accesare Safari →
 2. Accesare sectiune “Preference” →
 3. Accesare sectiune “Privacy” →
 4. Accesare sectiune “Block Cookies”

Nu uitati insa ca dezactivarea anumitor cookie-uri poate face ca unele sectiuni sau servicii ale site-ului sa nu poata fi utilizate.

 

Despre Protectia Datelor cu Caracter Personal

In conformitate cu prevederile legale intrate in vigoare la 25 mai 2018 (Regulamentul General privind Protectia Datelor Nr. 679/2016 – „Regulamentul”), la nivelul Grupului CEZ in Romania, care include urmatoarele companii: CEZ Romania, CEZ Vanzare, Distributie Energie Oltenia, CEZ Trade Romania, TMK Hydroenergy Power, Tomis Team, Ovidiu Development, MW Team Invest, CEZ ESCO Romania au fost definite si implementate o serie de masuri ce au ca scop asigurarea conformitatii cu prevederile Regulamentului.

Asigurarea protectiei si a utilizarii adecvate a datelor cu caracter personal reprezinta o prioritate permanenta pentru noi. In mod constant imbunatatim securitatea si masurile de confidentialitate a datelor la nivel tehnic si organizational, pentru a asigura cele mai inalte standarde. In prezent, eforturile noastre sunt indreptate spre asigurarea respectarii prevederilor Regulamentului, care consolideaza drepturile persoanelor vizate si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene.

In conformitate cu Regulamentul, datele cu caracter personal reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul/ mai multi factori specifici – fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

Astfel, Grupul CEZ in Romania respecta obligatiile care ii revin in temeiul legislatiei nationale si conform Regulamentului intreprinde urmatoarele actiuni:

 • Actualizeaza datele cu caracter personal;
 • Stocheaza si distruge aceste date in siguranta;
 • Evita colectarea sau pastrarea unor cantitati excesive de date;
 • Aplica masurile tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal;
 • Protejeaza datele cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive, accesului neautorizat si divulgarii.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Grupul CEZ in Romania isi poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal utilizand unul sau mai multe temeiuri de legalitate prezentate mai jos:

 • Persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Executarea unui contract: prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • Respectarea obligatiilor legale: prelucrarea este necesara pentru a respecta obligatii ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative;
 • Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Interes public sau autoritate publica: prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul.
 • Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care implica protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

Transferul datelor personale catre alte entitati

De asemenea, pot exista circumstante ȋn care trebuie sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal catre anumiti furnizori care presteaza servicii catre noi. Orice terte parti carora comunicam datele dumneavoastra sunt obligate sa pastreze aceste date in siguranta si sa le foloseasca numai pentru a presta serviciul pe care l-au furnizat in numele nostru. Atunci cand nu mai au nevoie de datele dumneavoastra pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora conform procedurilor in vigoare. In situatia in care trebuie sa transmitem datele dumneavoastra sensibile cu caracter personal catre acesti furnizori, o vom face doar dupa ce obtinem consimtamantul dumneavoastra, in situatia in care nu exista un temei legal la baza acestui transfer.

Durata procesarii/retinerii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Totodata, va informam ca nu vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal mai mult decat este in mod rezonabil necesar, in conformitate cu scopul acestei prelucrari sau conform obligatiilor legale aplicabile.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care sunteti supus unei exceptari in temeiul Regulamentului, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra personale:

 • Dreptul de acces – aveti dreptul de a solicita o copie a informatiilor pe care le detinem despre dumneavoastra;
 • Dreptul la rectificare – aveti dreptul sa corectati datele pe care le detinem despre  dumneavoastra, in cazul in care ajung sa fie inexacte, incorecte sau incomplete;
 • Dreptul de a fi uitat – in anumite circumstante, puteti cere ca datele pe care le detinem sa fie sterse din evidentele noastre;
 • Dreptul la restrictionarea procesarii – in anumite conditii, aveti dreptul sa cereti restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale;
 • Dreptul la portabilitate – aveti dreptul de a solicita transferarea datelor pe care le detinem despre dumneavoastra catre o alta organizatie, daca sunt indeplinite conditiile aplicabile cu privire la aceste date;
 • Dreptul de a formula obiectii – aveti dreptul de a formula obiectii fata de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucarea in scopuri ce tin de marketingul direct. Dreptul dumneavoastra de a contesta prelucrarea datelor dumneavostra personale in scopul comunicarii directe de marketing este absolut si nu va fi negat in nicio circumstanta;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii care presupune luarea automata a deciziilor (ex. crearea de profiluri) – aveti, de asemenea, dreptul de a va opune supunerii dumneavoastra la efectele juridice ale prelucrarii sau crearii de profiluri automate;
 • Dreptul de a va adresa plangeri – in cazul in care refuzam cererea dumneavoastra de acces la date cu caracter personal care va apartin, va vom oferi un motiv pentru refuz. In cazul in care sunteti nemultumit de raspuns, va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor din cadrul Grupului CEZ in Romania si in continuare autoritatilor relevante (ANSPDCP).

Circumstante speciale

 • Transferul datelor in strainatate – Daca datele cu caracter personal vor fi transferate in tari sau teritorii din afara Uniunii Europene, va vom comunica detalii cu privire la modul in care datele vor fi protejate, impreuna cu detalii despre modul de obtinere a garantiilor relevante.
 • Luarea de decizii automate – Daca elaboram un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, va vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare impreuna cu informatii despre logica implicata si despre semnificatia si consecintele prelucrarii.
 • Prelucrarea ulterioara – Daca dorim sa folosim datele dumneavoastra cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de aceasta Notificare privind protectia datelor, va vom furniza o noua notificare care explica aceasta noua utilizare inainte de inceperea prelucrarii si stabilirea scopurilor relevante si a conditiilor de prelucrare. Cand si ori de cate ori este necesar, vom cauta obtinerea consimtamantului dumneavoastra prealabil pentru noua prelucrare.

 

© 2019 CEZ ESCO ROMÂNIA

Mulțumesc!

Întrebarea dvs. a fost înregistrată. Una dintre echipele noastre vă va contacta cât mai curând posibil. De asemenea, veți primi un e-mail de confirmare.

Îți mulțumesc pentru interes.

Faceți clic pe „X” pentru a închide.

Contact CEZ ESCO România

Vă rugăm să completați formularul de mai jos pentru a trimite solicitarea dvs.
În mod alternativ, puteți trimite un e-mail la office@cezesco.ro

Contact CEZ ESCO Romania

Please fill in the form below to submit your enquiry.
Alternatively, you may send an email to office@cezesco.ro

Thank you!

Your enquiry has been recorded.  One of our team will contact you as soon as possible.  You will also receive a confirmation email.

Thank you for your interest.

Click the ‘X’ to close.